Hemen kaydol Fiyat hesaplayıcı

Şartlar ve koşullar | NovaMova

Herhangi bir konumdaki NovaMova Dil Okulu’nda verilen herhangi bir dil kursuna, konaklama seçeneği ile birlikte veya ayrı rezervasyon yaptığınızda, iptal, erteleme ve geri ödeme politikası da dahil olmak üzere tüm kullanım şartlarını ve koşullarını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

1. Kayıt ve Ödeme

1.1 Dil kursuna katılabilmek için web sitemize kayıt yaptırmanız ve ders başlangıcından en geç iki hafta öncesine kadar başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Söz konusu tarih aralığının dışında başvuru yapılması durumunda ilgili personelimiz başvurunuzu değerlendirecektir ve başvuru sırasında belirtilen konaklama gibi seçenekleri sağlamak adına mümkün olan her şeyi yapacaktır ancak bizler bu durumda başvurunuzun tam olarak yerine getirileceğini garanti edemeyiz.

1.2 Eğer öğrenci daha önceki bir tarihte Rusça eğitim almış ise seviye belirleme sınavına girmelidir.

1.3 Konaklamasız olarak sunulan dil kursunun, 100 EUR tutarındaki depozitosunun alınmasından sonra rezerve edildiği kabul edilir.

1.4 Herhangi bir konaklama seçeneği ile birlikte sunulan dil kursunun,  200 EUR tutarındaki depozitosunun alınmasından sonra rezerve edildiği kabul edilir.

1.5 Depozito herhangi bir koşulda iade edilmez.

1.6 Kurs ve konaklama ücretleri, eğitimin ilk gününden daha geç olmamak kaydıyla ödenmelidir.

1.7 Ders kitapları ve görsel materyallerin ücretleri ayrı olarak ödenir.

 

2. Dil Kursları

2.1 Grup dersleri için kayıt yaptıran bir öğrenci, öğretim gününde mevcut olan tek öğrenci ise, okul öğrenciye önceden bildirilmeden aynı maliyetteki 4 grup dersi yerine 2 bireysel ders verme hakkını saklı tutar.

2.2 Öğrencinin dildeki seviyesi kayıt olunan kursun gereksinimlerini karşılamıyorsa,  okul öğrenciyi daha uygun bir kursa veya gruba devretme hakkını saklı tutar.

2.3 Okul, gerektiği durumlarda önceden öğrenciye bilgi vermeksizin kurs eğitmenini değiştirme hakkını saklı tutar.

2.4 Grup kursu ücretleri herhangi bir koşulda bireysel derslere aktarılamaz.

2.5 Okul, ders programını değiştirme ve/veya öğrenciyi, bir sınıftan farklı bir sınıfa veya bir eğitim döneminden bir diğerine aktarma hakkını saklı tutar.

 

3. İptal

3.1 Kaçırılan grup dersleri ileri bir tarihe ertelenemez, telafi edilmez veya ücreti geri ödenmez.

3.2 Tüm iptal işlemleri yazılı olarak (posta veya sms) yapılacaktır. Ders başlangıcından 24 saatten uzun bir zaman aralığında yapılan bildirimle bireysel derslerin iptal edilmesi durumunda, ders ek bir ücret ödenmeden eğitmenin de mutabık kalması koşuluyla ileri bir tarihe taşınabilir. Ders, dersin başlangıcından önceki 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ve planlanan ders saatinin altı saat kadar öncesinde iptal edilirse, bir akademik ders saati maliyetine eşit olacak şekilde ücretlendirilir.

Ders gündüz saatlerinde (08:00-12:00 arası) planlanmış ise, dersin alındığı gün öncesi herhangi bir iş gününde (Pazartesi-Cuma) saat 18:00'e kadar dersin iptali istenebilir. Bu saatten sonra iptal isteği alınması durumunda dersin alındığı kabul edilir ve ücretlendirilir.

Söz konusu ders, ders başlangıcından 6 saat öncesindeki zaman dilimi içerisinde iptal edilirse, dersin alındığı kabul edilir ve ücretlendirilir.

 

4. Erteleme

4.1 Bir grup dersi için başlangıç tarihi, ders başlangıcının 7 takvim günü öncesinde veya daha eski bir tarihte yapılan bildirim ile ücretsiz olarak ertelenebilir.

4.2 Erteleme isteğinin 7 takvim günü veya daha kısa bir süre içerisinde alınması durumunda 50 EUR tutarında ödeme alınır.

4.3 Öğrencinin kursa ara vermesi gerekiyorsa, bu tür aksamalar yalnızca tüm bir hafta (Pazartesi'den Cuma'ya) için yapılabilir ve ara başlangıcından en geç 2 iş günü öncesine kadar istek okul yönetimine bildirilmelidir.

4.4 Öğrenci eğitimini ertelemek isterse, yeni başlangıç tarihi asıl başlangıç tarihinden itibaren 1 yılı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

 

5. Programın Erken Sonlandırılması

5.1 Programın erken sonlandırılması isteğinin mümkün olan en erken tarihte okul yönetimine yazılı olarak bildirilmesi gereklidir.

5.2 İki haftadan daha kısa süreli kurs programlarının erken sonlandırılması durumunda kurs ücretinin tamamı alınır.

5.3 İki haftadan daha uzun süreli kursların, başlangıç tarihinden 5 takvim günü öncesine kadar erken sonlandırılmasının istendiği durumlarda tüm banka kesintilerinin yanı sıra 100 EUR'dan az olmamak kaydıyla kullanılmayan kaynakların ve/veya alınmayan eğitimlerin 30%'u ödenmelidir.

5.4 İki haftadan daha uzun süreli kursların erken sonlandırılması istendiği durumlarda, bu istek okul yönetimine bildirilmez ise veya iptal gününde bildirilmiş ise tüm banka kesintilerinin yanı sıra 200 EUR'dan az olmamak kaydıyla kullanılmayan kaynakların ve/veya alınmayan eğitimlerin 70%'i ödenmelidir.

5.5 Lütfen geri ödemenin işleme alınmasının 60 iş gününe kadar sürebileceğini unutmayınız.

 

6. Eğitimdeki Değişiklikler

6.1 Alınan eğitim süresince herhangi bir zamanda öğrenci okul yönetimine bildirmek şartıyla istekleri doğrultusunda ek ders(ler) ekleyebilir.

6.2 İstenen ek dersler isteğin alındığı günü takip eden iki iş günü içerisinde öğrencinin programına eklenecektir.

6.3 Ek derslerin ücretleri, öğrencinin programına eklenmesinden sonraki en geç bir iş gününe kadar ödenmelidir. Eğer eklenen derslerin başlangıç tarihi derslerin eklendiği gün ile aynı ise ödeme ders başlangıcından önce gerçekleştirilmelidir.

 

7. Programın Uzatılması

7.1 Öğrenci ders süresini uzatma hakkına sahiptir. Uzatma isteğini takip eden bir hafta içerisinde öğrenci tercih ettiği grupta bulunma hakkını garanti altına alır.

 

8. Öğrenci Konaklamaları

8.1 Herhangi bir türdeki konaklama için rezervasyon yapılması durumunda 30 EUR ücret talep edilir. Ödeme, depozito ile birlikte yapılmalıdır ve iade edilmez.

8.2 Konaklama ücretleri konuta veya ev sahibine değil doğrudan okula ödenmelidir.

8.3 Konaklama ücretleri Pazar'dan Cumartesi'ye (Check-in Pazar günü 14.00 sonrası ve Check-out Cumartesi 12.00 öncesi) 6 gece olacak şekilde hesaplanır. Tüm ek geceler ayrıca ödenmelidir.

8.4 Öğrenci belirli bir haftada 6 geceden daha az konaklama yapsa dahi tüm haftanın ödemesi alınır.

8.5 Aile yanında konaklama ve ödemeyle ilgili tüm sorular okul yönetimiyle birlikte çözülür. Konaklama masraflarının dışında tutulan ek hizmetler ayrı olarak değerlendirilir. (Çamaşır, internet erişimi vb.)

8.6 Öğrenci okulda veya aile yanında yaptığı konaklama sırasında yol açtığı tüm hasarları ayrılmadan önce ödemekle yükümlüdür.

8.7 Eğer öğrenci herhangi bir sebepten konaklama tarihlerini değiştirmek isterse, okulu planlanan varış tarihinden en geç 14 iş günü öncesine kadar bilgilendirmelidir. Aksi halde 100€ ödeme tahsil edilir.

 

9. Erken Ayrılma

9.1 İki haftadan daha kısa süreli konaklamalarda, erken ayrılma durumunda yapılan ödemeler iade edilmez.

9.2 İki haftadan daha uzun süreli konaklamalarda, 7 iş günü veya daha eski tarihlerde yapılan bildirim ile birlikte erken ayrılma durumunda tüm banka kesintilerinin yanı sıra 100 EUR ödeme tahsil edilir.

9.3 İki haftadan daha uzun süreli konaklamalarda, 7 iş gününden az veya ayrılış gününde yapılan bildirim ile birlikte erken ayrılma durumunda tüm banka kesintilerinin yanı sıra konaklama ücretinin tamamı tahsil edilir.

9.4 Öğrenci istekleri doğrultusunda misafir aile yanında veya apartmanda konaklayacağı süreyi yazılı şekilde okul yönetimine bildirmek şartıyla uzatma hakkını saklı tutar. Aynı aile veya apartman için farklı bir öğrenci tarafından daha önceden rezervasyon yapılmış olması durumunda uzatma isteği yapan öğrenciye isteğin alındığı günü takip eden iki iş günü içerisinde alternatif bir seçenek sunulur.10. Ulaşım

10.1 Havalimanı ulaşımı hizmeti istendiği takdirde uçuş numarası, varış tarihi ve saati terminal bilgileriyle birlikte mümkün olan en kısa sürede okul yönetimine bildirilmelidir. Gerekli bilgiler sağlanmadığı sürece havalimanı servisi gerçekleştirilemez.

10.2 Havalimanı ulaşımı ile ilgili tüm soru veya sorunlar yalnızca okul yönetimi ile birlikte çözülür.

10.3 Varış tarihinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi veya daha yakın bir tarihe çekilmesi durumunda, asıl varış tarihinden en geç iki iş günü öncesine kadar okul yönetimi değişiklik hakkında bilgilendirilmelidir. Aksi halde düzenlenen servis ödemesi öğrenciden tahsil edilir.

10.4 Uçuşun ertelenmesi durumunda okul yönetimine telefon veya sms üzerinden bilgi verilmelidir. Aksi halde servisin bekletildiği her saat için 5 EUR değerinde ödeme tahsil edilir.

10.5 Uçuşun planlanan saatten erken gerçekleşmesi durumunda okul yönetimi telefon veya sms üzerinden bilgilendirilmelidir. Aksi halde ilgili kişinin servisi beklemesi gerekecektir.

10.6 Servis aracı uçağın iniş saatini takip eden 30 dakikalık süre içerisinde havalimanında hazır olur. Servis aracının belirtilen saatler dışında ek süreyle bekletilmesi ayrıca ücretlendirilir.

10.7 Kurs bitiminden sonra havalimanı servisi isteğinde bulunulması durumunda, uçağın kalkış saatinden en geç 3 saat öncesinde servis hareket etmelidir.

10.8 Öğrencinin istenmeyen davranışlarda bulunması durumunda, önceden rezerve edilmiş veya ücreti ödenmiş bile olsa okul havalimanı servisi isteğini reddetme hakkına sahiptir.

 

11. Geziler

11.1 Öğrenci, okul yönetimi ile birlikte grup gezileri belirleyebilir.

11.2 Ödemeler, gezinin gerçekleşeceği tarihten en geç üç iş günü öncesine kadar yapılmalıdır. Öğrencinin gezi başlangıç tarihinden üç gün öncesinde veya daha erken tarihte geziye kayıt olması durumunda ödeme işlemi kayıt anında veya en geç gezi başlangıcından önce yapılmalıdır.

11.3 Söz konusu gezi ödemeleri nitelikli bir rehberlik hizmeti ve giriş ücretlerini kapsamaktadır. Hediyelik eşyalar vb ek istisnalar gezi ödemelerine dahil edilmez. (kimi zaman ödemelere ek hizmetler dahil edilir ve bunlar ek olarak belirtilir)

11.4 Gezi grubu dört veya daha fazla kişiden oluşmuyorsa, okul ödemeleri 100% iade ederek geziyi iptal etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte ek ödemeler dahilinde bireysel geziler düzenlenebilir.

11.5 Bireysel gezilerin rotaları öğrencinin istekleri doğrultusunda belirlenir. Söz konusu gezilerin ödemeleri okul yönetimiyle ayrı olarak değerlendirilmelidir.

 

12. Şikayet

12.1 Tüm şikayetler veya hoşnutsuzluklar öğrencinin eğitim programı süresince şahsen veya yazılı olarak bildirilmelidir. Öğrencinin kurs bitiminden sonra yaptığı şikayetlerde para iadesi veya değişiklik yapılmaz.

12.2 Öğrenciler ilk ve son haftanın bitimlerinde geri bildirim formlarını doldururlar. Eğer öğrenci okul veya konaklama ile ilgili bir şikayette bulunmuşsa, ilgili şikayetten bir hafta sonrasında öğrenciden tekrar farklı bir geri bildirim formu doldurması istenir. Herhangi bir soru veya isteğin belirmesi durumunda öğrenciler herhangi bir personeli şahsen bilgilendirebilir.

 

13. Disiplin

13.1 Öğrenci Ukrayna (Gürcistan, Moldova) yasalarına uymakla ve okul içerisinde çalışma alanına uygun davranışlarda bulunmakla yükümlüdür. Okul binaları içerisinde uyuşturucu madde veya alkol kullanmamalı okul mülküne gerekli özeni göstermelidir. Öğrencinin herhangi bir okul mülküne zarar vermesi durumunda, oluşan zarar öğrenci tarafından telafi edilir.

13.2 Öğrenci her zaman mantıklı ve kendisinden beklenildiği şekilde davranmalıdır. Diğer insanlara ve onların görüşlerine saygıyla yaklaşmalıdır.

13.3 Herhangi bir zaman için dersliklerde, internet odasında veya kütüphanede yemek yenilmesi kesinlikle yasaktır.

13.4 Öğrencinin Ukrayna (Gürcistan,Moldova) yasalarının dışına çıkması veya etik kurallara uymaması durumunda, okul öğrenciyi kurstan atma ve öğrenciyle olan sözleşmesini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda öğrenciye geri ödeme yapılmaz.

 

14. Fotoğraflar ve Videolar

14.1 Öğrenci, okul tarafından çekilen fotoğraf ve videoların tanıtım amacıyla kullanılabileceğini kabul eder. İtiraz durumunda öğrenci yazılı olarak okul yönetimini bilgilendirmelidir.

14.2 Okul, belirli sınıflardaki öğretim kalitesini izlemek ve kontrol altında tutmak adına video gözetimi yapabilir. Sahip olunan veriler sadece kalite kontrolü amacıyla kullanılır. Ek olarak, okul tüm bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Öğrenci, işbu kaydın alınmasından sonra 24 saat içerisinde itirazda bulunmaz ise, öğrencinin Kullanım Şartları ve Koşulları'nın ilgili kısımlarını kabul ettiği varsayılır.

Enrollment
Bize ulaşın